Cercetare și Dezvoltare (Research and Development)

Prin Cercetare și Dezvoltare (Research & Development/R&D) înțelegem ansamblul activităților întreprinse în organizații pentru inovarea și crearea de produse și servicii noi. Scopul cercetării și dezvoltării (C&D) constă în lansarea pe piață a unor  produse și servicii inovative. Aceste produse noi au funcții sau caracteristici noi, care nu mai există la alte produse de pe piață. C&D se finalizează frecvent cu obținerea unor brevete.