Cercetare operațională (Operational research)

O cercetare operațională (Operational research) utilizează metode matematice sau statistice pentru studierea și analizarea problemelor din sisteme complexe. Cercetarea operațională ca metodă analitică poate fi utilizată în luarea deciziilor și în managementul organizațiilor. Metoda de cercetare operațională presupune împărțirea problemelor în componente de bază și rezolvarea lor prin analiză matematică.