Cercetare operațională

O cercetare operațională (Operational research) utilizează metode matematice sau statistice pentru studierea și analizarea problemelor din sisteme complexe. Cercetarea operațională ca metodă analitică poate fi utilizată în luarea deciziilor și în managementul organizațiilor. Metoda de cercetare operațională presupune împărțirea problemelor în componente de bază și rezolvarea lor prin analiză matematică. De asemenea, metoda își propune să le ofere decidenților o metodă obiectivă și cantitativă pentru alegerea strategiilor optime de dezvoltare. Cercetările operaționale sunt utilizate în industrie, afaceri, administrație, domeniul militar etc.

Cercetare operațională
Research icons created by Freepik – Flaticon

Practic, aceasta presupune aplicarea de metode științifice la probleme specifice care apar în sistemele de management.