Balanța de plăți

Balanța de plăți (Balance of Payments – BoP) cuprinde diferența dintre intrările și ieșirile de bani dintr-o țară. Aceasta se referă la tranzacțiile dintre persoanele fizice și juridice dintr-o țară cu cele din exterior. Acestea constau în exporturi și importuri de capital, resurse informaționale, bunuri și servicii. Aceste tranzacții cuprind și plățile internaționale, ajutoarele externe și remitențele. Pentru ca balanța de plăți să fie în echilibru, ar trebui ca intrările și ieșirile de bani să fie egale. Egalitatea este doar un deziderat, care nu poate fi atins în condițiile pieței.

balanța de plăți
Miscellaneous icons created by Freepik – Flaticon

Practic, această balanță înregistrează volumul comerțului internațional și al tranzacțiilor financiare realizate de rezidenții unei țări.