Banca Mondială

Banca Mondială (World Bank) este o organizație internațională, fondată în urma conferinței de la Bretton Woods din 1944, al cărei scop este ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare în direcția progresului economic și al creșterii nivelului de trai, prin finanțare, consiliere și sprijinirea cercetării.

Banca Mondială
Authority icons created by kliwir art – Flaticon

Grupul Băncii Mondiale este format din cinci instituții financiare internaționale:

  • Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BIRD (The International Bank for Reconstruction and Development – IBRD);
  • Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor – CIRDDI (The International Centre for Settlement of Investments Disputes – ICSID);
  • Corporația Financiară Internațională – CFI (The International Finance Corporation – IFC);
  • Asociația Internațională de Dezvoltare -AID (The International Development Association – IDA);
  • Asociația de Garantare Multilaterală a Diferendelor din Domeniul Investițiilor -AGMDDI (The International Centre for Settlement of Investments Disputes – ICSID).