Producție pentru autoconsum (Production for Self-Consumption)

Producția pentru autoconsum (Production for Self-Consumption) se referă la situația în care tot rezultatul activității este consumat de producător. Deci, într-o situație de producție pentru autoconsum  outputul total al unui agent economic este destinat consumului propriu și al familiei. Acest tip de producție este specific economiei naturale, dar forme ale sale pot fi întâlnite și în lumea contemporană. De exemplu, într-o gospodărie ar putea fi realizate câteva straturi și crescute păsări pentru uzul familiei. Produsele obținute în acest fel nu sunt destinate comercializării, dar ele pot fi subiectul unor schimburi accidentale. În prezent, gospodăriile care produc pentru autonconsum au nevoie și de alte surse de venituri pentru a-și acoperi subzistența.