Barieră fizică (Physical barrier)

Barierele fizice (Physical barriers) se referă la obstacolele antropice  întâmpinate de o companie care dorește să intre pe o piață. De obicei, printr-o barieră fizică ne referim la granițele construite între țări, care împiedică circulația liberă între acestea. Barierele fizice pot afecta și mobilitatea forței de muncă, a capitalului tehnic etc.