Barieră fizică

Barierele fizice (Physical barriers) se referă la obstacolele antropice  întâmpinate de o companie care dorește să intre pe o piață. De obicei, printr-o barieră fizică ne referim la granițele construite între țări, care împiedică circulația liberă între acestea. Barierele fizice pot afecta și mobilitatea forței de muncă, a capitalului tehnic etc.

barieră fizică
Parking icons created by cah nggunung – Flaticon

În economie, barierele fizice se referă la mijloacele prin care se blochează deplasarea propriu-zisă a mărfurilor, produselor, capitalului uman, capitalului tehnic etc. Scopul lor este cel de protejare a mediului de afaceri intern. Prin bariere se blochează intrarea produselor competitive din exterior și se împiedică ieșirea celor din interior.

Putem să vedem cum funcționează aceste bariere prin raportarea la cazul României. Până la aderarea în Uniunea Europeană, produsele care se găseau în țară erau în cea mai mare parte autohtone și exista un excedent de muncă. După aderare, barierele fizice au dispărut și firmele autohtone au început să se confrunte cu concurența externă. Piața este acum bine aprovizionată cu produse și forța de muncă a devenit rară. Condițiile mai bune de muncă din vestul Uniunii au alimentat un flux migrație constant. Exodul de capital uman a avut loc în toate categoriile profesionale, de la muncitori necalificați la experți de top.