Bază monetară (Monetary base)

Baza monetară (Monetary base) se referă la cantitatea totală de monedă aflată în circulație pe o piață. Aceasta este formată din banii fizici care circulă în economie, cei din depozitele băncilor și  rezervele obligatorii ale băncilor comerciale. Acești bani au cea mai mare  lichiditate din întreaga ofertă monetară. Ei pot fi folosiți instant în operațiunile economice.