Bariere de intrare (Barriers to entry)

Prin bariere de intrare (Barriers to entry) înțelegem obstacolele care împiedică intrarea pe o piață a unei firme. Barierele de intrare pot să fie extrem de variate. De exemplu, acestea ar putea să apară sub următoarele forme:

  • avantaje fiscale pentru firmele existente pe piață;
  • licențe impuse pentru a putea activa pe piață;
  • reglementări variate pentru autorizarea activității;
  • control strict asupra resurselor materiale disponibile pe piață;
  • etc.