Beneficii de afaceri

Prin beneficii de afaceri (Business benefits) ne referim la rezultatele acțiunilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor unei firme. Aceste beneficii pot fi de natură financiară sau non-financiară. Exemple de beneficii financiare poate fi reducerea costurilor de producție, nivelul veniturilor, volumul vânzărilor, nivelul profitului, fluxurile financiare etc. Beneficiile de afaceri non-financiare sunt elementele care pot contribui la îndeplinirea indicatorilor de performanță ai firmei. Practic, aceste elemente facilitează atingerea obiectivelor. Exemple, în această direcție, pot fi recunoașterea brandului, reputația firmei, gradul de satisfacție al clienților, implicarea salariaților, calitatea produselor sau a serviciilor, responsabilitatea socială și de mediu a companiei etc.

beneficii de afaceri
Benefit icons created by Eucalyp – Flaticon