Bilanț

Un bilanț (Balance sheet) este un document contabil care sintetizează situația financiară a unei companii la un moment dat. Acest document cuprinde toate activele, pasivele și capitalurilor proprii ale unei companii. Aceasta se referă la o perioadă temporală care, de obicei, este egală cu un an fiscal. Bilanțul se va referii la perioade temporale mai scurte în anul înființării și în cel al radierii firmei.

bilanț
Balance sheet icons created by Freepik – Flaticon

În cadrul bilanțului, activele sunt constituite din bunurile și resursele deținute și utilizate în activitatea productivă de către companie. Aici se includ echipamentele, numerarul disponibil, bunurile intangibile etc.

În pasivul bilanțului sunt înscrise elementele folosite pentru obținerea activelor. Aici vor fi incluse, facturile de plată, avansurile de la clienți, împrumuturile de la asociați, creditele bancare etc.

Bilanțul facilitează evaluarea situației generale a entității, precum și solvabilitatea și gradul ei de lichiditate. Acest document permite și evaluarea companiei de către terți.