Bonitate

Prin bonitate (Creditworthiness) înțelegem solvabilitatea unei persoane fizice sau juridice. Acesta se determină printr-o evaluare a activelor și veniturilor persoanei în cauză. Se verifică conformitatea acestor active, valoarea lor de piață, măsura în care sunt utilizate deja ca garanții la credite etc. Bonitatea indică măsura în care un debitor are capacitatea să-și onoreze cu regularitate obligațiile financiare care decurg dintr-un credit. De asemenea, aceasta exprimă și capacitatea debitorului de a gira pentru valoarea principalului sau a altor active. O bonitate scăzută exprimă și riscurile asociate acordării creditului unei persoane și probabilitatea de rambursare a acestuia.

bonitate
Speedometer icons created by Freepik – Flaticon