Bonitate (Creditworthiness)

Prin bonitate (Creditworthiness) înțelegem solvabilitatea unei persoane fizice sau juridice. Acesta se determină printr-o evaluare a activelor și veniturilor persoanei în cauză. Bonitatea indică măsura în care un debitor are capacitatea să-și onoreze cu regularitate obligațiile financiare care decurg dintr-un credit. Bonitatea exprimă și riscurile asociate acordării creditului unei persoane și probabilitatea de rambursare a acestuia.