Bunuri obișnuite (Ordinary goods)

Prin bunuri obișnuite (Ordinary goods) ne referim la acele produse și servicii pentru care cererea evoluează în sens invers față de preț. Astfel, o scădere a prețurilor de vânzare va determina o creștere a cererii pentru aceste bunuri. Similar, în cazul creșterii prețurilor de vânzare vom asista la o scădere a cererii pentru aceste bunuri.

Vedem în figura de mai jos că, în urma creșterii prețurilor pentru un bun obișnuit, are loc o scădere a cantității cerute. Scenariul este valabil și pentru situația opusă. Dacă nivelul prețurilor ar scădea, am asista la o creștere a cantității cerute.

curba cererii pe piață cu bunuri obișnuite
Evoluție cerere bunuri obișnuite

Analiza microeconomică utilizează conceptul de bunuri obișnuite (Ordinary goods) în contextul explicării excepțiilor de tipul bunurilor Giffen. În contexul paradoxului Giffen, prin bunuri obișnuite ne referim la produse cu elasticitate normală a cererii.