Bulă imobiliară (Housing bubble)

Bula imobiliară (Housing bubble) este o variantă de bulă speculativă în care prețul locuințelor cunoaște creșteri care nu au baze reale. Similar altor bule speculative, în primă fază au loc creșteri ale prețurilor locuințelor pe fond speculativ. În faza a doua, prețurile locuințelor se prăbușesc. Acest tip de bulă are efecte semnificative în economia reală pentru că faza de expansiune se bazează pe credite imobiliare pe termen lung. Aceste credite sunt relativ ieftine în perioadele de creștere, când banii pe piață sunt abundenți și dobânzile scăzute. Ulterior, în fazele de scădere au loc restrângeri ale masei monetare și, deci,  scumpirea creditelor. Debitorii sunt forțați să-și orienteze părți mai mari din venituri spre plata ratelor și cererea din alte ramuri ale economiei scade.