Miracol economic (Economic miracle)

Miracolul economic (Economic miracle) se referă la o perioadă de creștere excepțională și neașteptată, care este greu de explicat. Într-o perioadă de acest gen, o economie are constant rezultate peste așteptări, cu indicatori pe măsură. De exemplu, cei 30 de ani de creștere economică din Germania de Vest postbelică sunt considerați un miracol economic.

(2) Conceptul de miracol economic poate fi folosit și pentru a sublinia neverosimilul unor evoluții economice. În acest caz, prin miracol economic se face referire la situații care în aparență sunt de succes, deși în realitate sfidează legitățile fundamentale ale pieței.