Miracol economic

Miracolul economic (Economic miracle) se referă la o perioadă de creștere excepțională și neașteptată, care este greu de explicat. Într-o perioadă de acest gen, o economie are constant rezultate peste așteptări, cu valori ale indicatorilor peste așteptări. De exemplu, cei 30 de ani de creștere economică din Germania de Vest postbelică sunt considerați un miracol economic.

miracol economic
Wizard icons created by Iconic Panda – Flaticon

(2) Conceptul de miracol economic poate fi folosit și pentru a sublinia neverosimilul unor evoluții economice. În acest caz,  miracolul economic se referă la situații care în aparență sunt de succes, deși în realitate sfidează legitățile fundamentale ale pieței. De obicei, în aceste cazuri este vorba despre falsificarea datelor statistice.