Funcția de cost (Cost function)

Funcția de cost (Cost function) este o formulă matematică utilizată pentru a previziona modul în care vor evolua cheltuielile totale ale unei firme, la diferite niveluri ale producției. În variantele simplificate funcția de cost pleacă de la premisa constanței prețurilor de achiziție, dar aceasta poate fi dezvoltată pentru a lua în calcul mai multe variabile. O formă simplificată a funcției de cost ar putea să fie aceasta:

funcție de cost

  • unde,
  • C – cost total de producție;
  • CF – costuri fixe totale;
  • CV – costuri variabile totale;
  • x – nivelul producției.