Variație compensată (Compensating variation)

Prin variație compensată (Compensating variation) înțelegem un concept care încearcă să măsoare suma de bani necesară unui agent pentru a ajunge la nivelul de utilitate de dinainte de o schimbare a prețurilor, o modificare a calității produselor sau serviciilor sau de lansarea de noi bunuri pe piață. Variația compensată analizează legătura dintre prețurile noi și nivelul vechi al utilității și poate fi utilizată pentru a vedea cum o schimbare a prețurilor sau a ofertei de produse și servicii afectează bunăstarea unui agent de pe piață.