Variație compensată (Compensating variation)

Prin variație compensată (Compensating variation) înțelegem un concept care încearcă să măsoare suma de bani necesară unui agent pentru a ajunge la nivelul de utilitate anterior modificării condițiilor de piață. Condițiile de piață pot fi afectate de schimbarea prețurilor, modificarea calității bunurilor sau lansarea de noi produse pe piață. Variația compensată analizează legătura dintre prețurile noi și nivelul vechi al utilității. Aceasta permite observarea modului în care schimbarea prețurilor sau ofertei de bunuri afectează bunăstarea unui agent de pe piață.