Utilitate

Utilitatea (Utility) reprezintă măsura gradului de satisfacție pe care îl poate obține un individ din consumul de produse și servicii. Prin consumul de produse individul urmărește să-și satisfacă o nevoie umană existentă. Conceptul este utilizat în încercarea de a măsura sau cuantifica valoarea sau beneficiile obținute de indivizi în urma alegerilor de consum. În teoria economică există două abordări pentru utilitate, cardinală și ordinală. Prima a propus un sistem matematizat și o unitate de măsură, utilul. A doua a fost propusă pentru înlocuirea celei dintâi și presupune ierarhizarea preferințelor de consum. Ambele abordări au limitări și o utilitate practică limitată.

utilitate
Guarantee icons created by Freepik – Flaticon

Conceptul este unul teoretic și este folosit pentru explicarea comportamentului consumatorului.