Utilitate (Utility)

Utilitatea (Utility) reprezintă măsura gradului de satisfacție pe care îl poate obține un individ din consumul de produse și servicii. Prin consumul de produse individul urmărește să-și satisfacă o nevoie umană existentă. În teoria economică există două abordări pentru utilitate, cardinală și ordinală, care a fost propusă pentru înlocuirea primeia. Ambele abordări au limitări și o utilitate practică limitată.