Utilitate cardinală (Cardinal utility)

Conceptul de utilitate cardinală (Cardinal utility) este folosit pentru a măsura gradul de satisfacție al indivizilor. Individul poate să măsoare nivelul de satisfacție al bunurilor consumate, atribuindu-le valori cantitative. Utilitatea totală va fi în acest sistem egală cu suma satisfacțiilor produselor consumate. Pentru a calcula gradul de satisfacție a fost propus utilul ca unitate de măsură.