Utilul

Utilul (Util) este unitatea de măsură propusă pentru măsurarea gradului de satisfacție în cadrul utilității cardinale. Economiștii clasici (Jevons, Walras, Menger) considerau că satisfacția unui individ este măsurabilă și aceasta poate fi exprimată într-o unitate standard. Evident, această unitate de măsură nu mai are nicio aplicabilitate practică în prezent. De la lansarea utilității ordinale, a devenit un fapt general acceptat că gradul satisfacție al oamenilor nu poate fi cuantificat. Rolul utilului este unul strict didactic, el neputând fi utilizat în practică. Satisfacția nu poate fi divizată în unități de măsură. Ea diferă de la individ la individ și, în plus, este determinată și de cantitatea de produs consumată.

utilul
Satisfaction icons created by Freepik – Flaticon