Utilul (Util)

Utilul este unitatea de măsură propusă pentru măsurarea gradului de satisfacție în cadrul utilității cardinale. Evident, această unitate de măsură nu mai are nicio aplicabilitate practică în prezent. De la lansarea utilității ordinale, a devenit un fapt general acceptat că gradul satisfacție al oamenilor nu poate fi cuantificat. Rolul utilului este unul strict didactic, el neputând fi utilizat în practică.