Utilitate anticipată

Utilitatea anticipată (Expected/anticipated utility) este un concept care se referă la utilitatea viitoare pe care este de așteptat ca o entitate sau economie agregată să o atingă în orice număr de circumstanțe și presupune luarea de decizii în condiții de incertitudine. Conceptul de utilitate anticipată a fost introdus de Daniel Bernoulli în 1738, în rezolvarea propusă pentru Paradoxul St. Petersburg. Aceasta se calculează cu ajutorul unei medii ponderate a tuturor rezultatelor posibile în anumite circumstanțe. Ponderea fiecărui rezultat posibil este determinată pe baza probabilității ca evenimentul să aibă loc. Precizia conceptului depinde de capacitatea de identifica evenimentele viitoare probabile.

utilitate anticipată
Satisfaction icons created by GOWI – Flaticon