Bretton Woods

Conferința de la Bretton Woods,  New Hampshire, SUA a avut loc în iulie 1944. La eveniment au participat delegați din 44 de națiuni.  În cadrul acestui eveniment au fost puse bazele Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale. În cadrul conferinței a fost adoptat sistemul cursurilor fixe al FMI. Sistemul a fost creat  cu intenția de a corecta problemele etalonului aur și și cel al cursurilor de schimb flexibile. Prin sistem se urmărea stabilizarea cursurilor de schimb și reducerea dezechilibrelor balanțelor de plăți. Dintre principalele obligații ale țărilor membre, putem menționa:

  • acestea trebuiau să stabilească paritatea monedelor la aur sau dolar și să o mențină într-un interval de +/-1%;
  • statele trebuiau să notifice orice modificare a parității la FMI;
  • dacă modificarea parității era sub 10%, FMI nu putea obiecta;
  • modificările peste 10% trebuiau aprobate de FMI și țările din sistemul cursurilor fixe;

Acest sistem a funcționat până în 1972, când s-a renunțat la standardul aur.

Bretton Woods
Online banking icons created by Payungkead – Flaticon