Bunăstare socială (Social well-being)

Prin bunăstare socială (Social well-being) ne referim la standardul de viață dintr-o comunitate, în care sunt satisfăcute nevoile umane de bază și indivizii au acces nediscriminatoriu la servicii și produse de bază. De exemplu, aceștia au acces la apă potabilă, adăpost, servicii de sănătate, servicii de educație publică etc.