Bunăstare socială

Prin bunăstare socială (Social well-being) ne referim la standardul de viață dintr-o comunitate. Altfel spus, măsura în care sunt satisfăcute nevoile umane esențiale și indivizii au acces la servicii și produse de bază. De exemplu, au acces la apă potabilă, locuințe, servicii de sănătate, servicii de educație publică, la spații verzi etc.

bunăstare socială
Wellness icons created by Freepik – Flaticon

În plus, bunăstarea socială se referă și la relațiile pe care le formăm la nivelul comunității. Aceasta este o reflecție a modului în care funcționează societatea. Nivelul acesteia va fi mai ridicat într-un cartier cu o rată a criminalității scăzută.

Toate aceste deziderate sunt mai ușor de obținut în statele dezvoltate. Disponibilitatea veniturilor face ca investițiile în infrastructură să fie mai facilă.