Bandă valutară (Currency band)

Banda valutară (Currency band) este impusă de o autoritate monetară și este o reglementare a cursului de schimb căruia i se impun un plafon maxim și unul minim. Practic, între aceste două plafoane se creează o bandă în care moneda poate flota liber, în funcție de cererea și oferta pentru ea. Când moneda ajunge la una din limite, autoritatea monetară intervine pentru a o readuce în bandă.