Balanța serviciilor

Balanța serviciilor (Balances of services) surprinde diferența dintre valoarea exporturilor și cea a importurilor, într-o anumită perioadă de timp. Aceasta este componenta Balanței de plăți a țării și, în funcție de rezultatul diferenței, poate fi excedentară, deficitară sau echilibrată. Pentru că serviciile sunt dificil de exportat sau importat, valoarea balanței serviciilor este mai scăzută decât cea a bunurilor tangibile.

Balanța serviciilor
Comparison icons created by Freepik – Flaticon

În ultimii ani, importanța balanței serviciilor a crescut pe măsură ce s-au dezvoltat activitățile de consultanță. Dezvoltarea tehnologiei informațiilor a făcut ca angajarea de prestatori din alte părți ale lumii să fie extrem de facilă. În IT, design sau finanțe serviciile prestate internațional au devenit ceva comun.