Cadru Zachman

Prin cadru Zachman (Zachman Framework) înțelegem un sistem de organizare și administrare a informațiilor din cadrul unei întreprinderi. Acest sistem a fost dezvoltat de către John Zachman în anii 1980 și este utilizat multe organizații și industrii. Sistemul presupune structurarea și clasificarea informațiilor utilizând șase dimensiuni:

  • ce (what?) – identificarea datelor relevante pentru organizație;
  • cum (how?) – înțelegerea proceselor, funcțiilor și activităților din cadrul firmei; Această dimensiune presupune documentarea modului în care funcționează organizația.
  • unde (where?) – această dimensiune presupune definirea infrastructurii utilizate și a locului unde este amplasată aceasta.
  • cine (who?) – cine sunt persoanele relevant din firmă și ce roluri și responsabilități au.
  • când (when?) – analizarea secvențelor temporale asociate cu procesele din cadrul firmei.
  • de ce (why?) – care sunt scopurile și motivațiile organizației.
cadru Zachman
Governance icons created by Uniconlabs – Flaticon

Cadrul Zachman facilitează o abordare complexă a arhitecturii unei firme. Utilizarea acestuia permite o îmbunătățire a modului de organizare și a înțelegerii scopului firmei.