Calcul economic

Calculul economic (Economic calculus) se utilizează pentru a înregistra informații complexe la nivel de afacere sau de economie. O firmă se poate folosi de calcul economic pentru a afla veniturile și costurile activității, pentru maximizarea profiturilor potențiale etc. De asemenea, calculul permite determinarea altor componente ale economiei, precum cererea și oferta pentru un bun sau serviciu.

Calcul economic
Abacus icons created by Freepik – Flaticon

Problema calculului economic a fost analizată in extenso în prima jumătate a secolului XX. În perioada respectivă, Ludwig von Mises și Friedrich von Hayek, reprezentanți de seamă ai Școlii Austriece de Economie, au argumentat că în regimurile socialiste calculul economic nu este posibil. Din această cauză, niciun sistem centralizat nu poate funcționa.