Calitate

Prin calitate (Quality) înțelegem caracteristicile superioare ale unui produs sau serviciu, care îi oferă acestuia capacitatea să satisfacă nevoile consumatorilor.

calitate
Quality icons created by Freepik – Flaticon

(2) Calitatea se referă la un standard al unui produs raportat la produse cu funcționalități similare. Standardele pot fi impuse de firmele din industrie sau de către autoritățile publice. Prin impunerea lor se creează premisele ca produsele și serviciile vândute pe o piață să aibă un nivel minim de calitate.

(3) Calitatea se poate referi și la excelența unui produs, adică la dotarea acestuia cu caracteristici superioare. Produsele se pot diferenția prin caracteristici și funcționalități adiționale.