Calitate (Quality)

Prin calitate (Quality) înțelegem caracteristicile superioare ale unui produs sau serviciu, care îi oferă acestuia capacitatea să satisfacă nevoile consumatorilor.

(2) Calitatea se referă la un standard al unui produs raportat la produse cu funcționalități similare.

(3) Calitatea se poate referi și la excelența unui produs, adică la dotarea acestuia cu caracteristici superioare.