Concentrarea producției (Concentration of production)

Concentrarea producției (Concentration of production) se referă la procesul prin care firmele evoluează în organizații de mari dimensiuni. Adică în fimre care au capacitatea de a transforma cantități semnificative de resurse în produse finite cu care să acopere cote importante de piață. Practic, acest concept se referă la expansiunea capacității de producție a unei companii și concentrrarea unei părți a ofertei pieței. Când pe piață există o tendință de concentrare a producției, asistăm la scăderea numărului de firme și, implicit, a concurenței.