Capacitate de producție (Production Capacity)

Prin capacitate de producție (Production Capacity) înțelegem cantitatea de bunuri sau servicii pe care o companie o poate produce într-o anumită perioadă de timp folosind resursele finite disponibile. Practic, capacitatea de producție se referă la numărul maxim de produse care pot fi obținute într-o perioadă de timp specificată, prin utilizarea unei cantități de resurse disponibile.