Capacitate de finanțare (Financial Capacity)

Prin capacitate de finanțare (Financial Capacity) înțelegem măsura în care o organizație își poate acoperi cheltuielile curente sau pentru  investiții. Organizația poate utiliza fonduri proprii sau împrumutate, fără ca prin aceasta să creeze distorsiuni semnificative în activitatea sa. O firmă care are o bună capacitate de finanțare își va putea dezvolta cu ușurință proiectele.