Capacitate de finanțare (Financial Capacity)

Prin capacitate de finanțare (Financial Capacity) înțelegm măsura în care o organizație își poate acoperi cheltuielile curente sau cele legate de o investiție, din fonduri proprii sau împrumutate, fără ca prin aceasta să creeze distorsiuni semnificative în activitatea sa.