Cibernetica (Cybernetics)

Cibernetica (Cybernetics) este domeniul științific care axat pe comunicarea și teoria controlului și studiul comparativ al sistemelor automate de control. Cibernetica își propune să studieze sistemele reglementate, structurile și constrângerile lor, prin utilizarea tehnologiei. Cibernetica economică presupune ca principiile, ideile și metodele sale să fie utilizate în cadrul sistemelor economice.