Cibernetica (Cybernetics)

Cibernetica (Cybernetics) este un domeniu științific care se ocupă de comunicare și teoria controlului și, în special, de studiul comparativ al sistemelor automate de control. Cibernetica își propune să studieze sistemele reglementate, structurile și constrângerile lor, prin utilizarea tehnologiei.