Comerț exterior

Prin comerț exterior (Foreign Trade) ne referim la schimbul de capital, mărfuri, produse sau servicii în afara granițelor unei țări. Acest tip de comerț poate presupune exportul de bunuri realizate în interiorul țării sau importul de bunuri externe. Achizițiile sau vânzările externe vor fi supuse regimului vamal al țărilor de destinație.

comerț exterior
Foreign icons created by Vectors Tank – Flaticon

Acest tip de comerț este o activitate extrem de complexă care, de multe ori, presupune transportul produselor pe distanțe mari. Dacă produsele sunt perisabile sau fragile, transportul poate presupune și condiții speciale și trebuie realizat în perioade scurte de timp.

În comerțul exterior, de mare importanță este și relația dintre țările în care se realizează schimbul. Dacă acestea sunt membre într-o structură precum UE, produsele vor circula fără taxe vamale. În alte cazuri, produsele vor trebui să fie vămuite.