Capacitate de inovare (Innovation Capability)

Prin capacitate de inovare (Innovation Capability) înțelegem abilitatea unui companii de a profita de creativitatea angajaților pentru a dezvolta și implementa produse, servicii și procese noi.