Capacitate de inovare (Innovation Capability)

Prin capacitate de inovare (Innovation Capability) înțelegem abilitatea unui companii de a profita de creativitatea angajaților pentru a dezvolta și implementa produse, servicii și procese noi. În principiu, pentru a-și crește capacitatea de inovare o firmă trebuie să investească în activitatea de cercetare și dezvoltare. Capacitatea de a inova a firmelor mari este adesea îngreunată de nivelul birocrației interne. Unele firme mici, fără resurse pentru investiții ample în C&D, inovează frecvent când caută soluții de optimizare a activității.