Cambie

O cambie (Promissory note) este un efect de comerț prin care proprietarul unei creanțe (trăgătorul) îi solicită unui datornic (trasul) să plătească o sumă către un terț (beneficiar) la o anumită dată. Acest instrument este utilizat în special în relațiile comerciale. Cambia îi permite trăgătorului să îi demonstreze beneficiarului că este solvabil. În acest mod, ciclurile comerciale sunt accelerate. În lipsa instrumentelor de acest gen, beneficiarii ar trebui ca trăgătorii să-și recupereze creanța de la trași.

cambie
Notes icons created by Pixel perfect – Flaticon

Pentru a fi valabilă, cambia trebuie să conțină o serie de elemente:

  • denumirea de cambie;
  • ordinul propriu-zis de plată;
  • numele trasului;
  • numele beneficiarului;
  • data scadenței;
  • semnătura trăgătorului;
  • locul din emiterii;
  • locul executării plății.