Efecte de comerț (Negotiable instruments)

Efectele de comerț (Trade effects) sunt tipuri de documente care garantează plata unor sume de bani la momente prestabilite sau la cerere. Se întâmplă frecvent ca firmele să nu aibă la îndemânăs sumele de bani necesare unor tranzacții. Rolul acestor documente este de a flexibiliza relațiile comerciale. Cele mai întâlnite efecte de comerț sunt cecurile, biletele la ordin, cambiile etc.