Fuziune verticală (Vertical merger)

O fuziune verticală (Vertical merger) este un proces prin care două sau mai multe companii își pun la un loc activele și se reorganizează într-o persoană juridică. Fuziunea este verticală pentru că firmele se află în părți diferite ale lanțului de aprovizionare ale unui produs sau serviciu.

De obicei,  fuziunea verticală are loc între companii active în faze diferite ale ciclului de producție. Acestea sunt motivate de dorința unui control mai bun al aprovizionării sau distribuției. Cu alte cuvinte, o fuziune verticală este legată de dorința controlării costurilor și a ciclului de prodicție.

Practic, prin extinderea în aval sau amonte, noua companie poate să-și îmbunătățească marja de profit.