Fuziune verticală (Vertical merger)

O fuziune verticală (Vertical merger) este un proces prin care două sau mai multe companii își pun la un loc activele și se reorganizează într-o singură persoană juridică. Fuziunea este verticală pentru că firmele participante se află în părți diferite ale lanțului de aprovizionare ale unui produs sau serviciu. De exemplu, un lanț de magazine ar putea fuziona cu un producător cu care are deja un contract de colaborare. Similar, o fabrică ar putea fuziona cu un furnizor de materii prime. În ambele cazuri, prin reorganizare se obține un control mai bun al lanțului de aprovizionare și al pieței de desfacere.

fuziune verticală
Image by storyset on Freepik

De obicei,  fuziunea verticală are loc între companii active în faze diferite ale ciclului de producție. Acestea sunt motivate de dorința unui control mai bun al aprovizionării sau distribuției. Cu alte cuvinte, o fuziune verticală este legată de dorința controlării costurilor și a ciclului de producție. De asemenea, printr-o fuziune de acest gen se pot realiza economii de scară.

Practic, prin extinderea în aval sau amonte, noua companie poate să-și îmbunătățească marja de profit. Acest tip de fuziune poate să apară în orice industrie și poate să pornească și din aval și din amonte.