Capital social

Prin capital social (Share Capital) înțelegem suma de bani cu care asociații sau acționarii unei companii contribuie la demararea afacerii. Capitalul se formează la înființarea societății, dar el poate fi majorat sau redus ulterior. Modificările trebuie înscrise în statutul societății.

Juridic, acest capital reprezintă o garanție a creditorilor. Acesta reprezintă o protecție pentru aceștia în cazul în care societatea întâmpină dificultăți sau intră în proceduri de dizolvare.

capital social
Money icons created by itim2101 – Flaticon

În România, mărimea capitalului social diferă în funcție de tipul afacerii. Până în 2020, capitalul social minim pentru înființarea unui SRL era de 200 de RON. Acum acesta are o valoare simbolică de 1 RON. Pentru înființarea unei societăți pe acțiuni capitalul social minim este de 90.000 de RON. Valoarea capitalului social este reflectată în părți sociale sau acțiuni. Modul în care sunt împărțite aceste părți sociale/acțiuni între deținători reflectă și structura de proprietate a societății.