Capitalist (Capitalist)

Capitalistul (Capitalist) este o persoană care dispune de resurse financiare și le investește în companii de piață, orientare spre profit. (2) Prin capitalist, putem înțelege și un adept al sistemului economic capitalism. Deci, capitalistul este un adept al economiei de piață și al comerțului liber.