Capitalist

Capitalistul (Capitalist) este o persoană care dispune de resurse financiare și le investește în companii de piață, orientare spre profit sau în alte active. Acesta este interesat să maximizeze veniturile pe care le poate produce capitalul său. De exemplu, el poate să achiziționeze acțiuni, obligațiuni sau alte active investiționale. El va alege destinația capitalului său pe baza unor analize comparative a vehiculelor investiționale în care să compare veniturilor potențiale și riscurilor potențiale.

capitalist
Rich icons created by Leremy – Flaticon

(2) Prin capitalist, putem înțelege și un adept al sistemului economic capitalism, adică un suporter al pieței libere. Altfel spus, capitalistul este un adept al economiei de piață și al comerțului liber. Acesta poate fi analizat prin opoziție cu un suporter al sistemelor economice centralizate.