Capacitate excedentară (Excess capacity)

Capacitatea excedentară (Excess capacity) se referă la situația în care o firmă produce la un nivel inferior capacității sale. Există diverse motive care pot împinge o companie într-o zonă de capacitate excedentară. De exemplu, o prăbușire a cererii va forța întreprinderea să-și reducă nivelul producției sub capacitate. Similar, estimarea greșită a cererii viitoare, urmată de investiții suplimentare în capacități de producție poate aduce o firmă în aceeași situație. De asemenea, intrarea pe o piață a unor noi competitori ar duce la apariția de capaciăți excedentare de producție.