Uzura morală (Moral wear)

Uzura morală (Moral wear) este un proces normal de depreciere care este rezultatul dezvoltării tehnologice și al apariții de produse și de bunuri de capital superioare tehnologic. Echipamentele tehnice  continuă să funcționeze în continuare la parametri normali, dar productivitatea lor este mai scăzută ca a celor noi. Din această cauză, producătorii devin mai puțin competitivi, comparativ cu concurenții lor care au adoptat noile tehnologii.

În ultimii 20 de ani, uzura morală a putut fi observată cu ușurință în sectorul IT. Aici, lansările de noi generații de produse au determinat firmele să facă noi achiziții, pentru a-și conserva competitivitatea. De multe ori, achizițiile au fost efectuate înainte ca vechile echipamente să poată fi amortizate.

Cu alte cuvinte, conceptul se referă la învechirea tehnologiei eechipamentelor. Acestea pot funcționa în parametri normali, dar apariția unor echipamente mai eficiente le face să fie mai puțin competitive. Această competitivitate se măsoară relativ la tehnologiile  noi.