Utilitatea totală

Utilitatea totală (Total utility) este un concept economic prin care se cuantifică totalul nivelului de satisfacție al unui individ. Satisfacția măsurată este obținută de individ prin consumarea mai multor unități din produse sau servicii specifice. Pentru a calcula utilitatea totală se poate folosi următoarea formulă:

UT = U + UMg1 + UMg2 + UMg3 + … + UMgn

unde,

  • UT – utilitate totală;
  • U – utilitatea primei unități consumate;
  • UMg1 – utilitatea marginală a primei unități adiționale consumate;
  • UMg2 – utilitatea marginală a celei de a doua unități adiționale consumate;
  • UMg3 – utilitatea marginală a treia unități adiționale consumate;

  • UMgn – utilitatea marginală a unității adiționale n consumate.
utilitate totală
Reputation icons created by Uniconlabs – Flaticon