Catalaxia

Catalaxia (Catallaxy) este un termen propus de către Friedrich August von Hayek pentru a defini ordinea spontană care derivă din economia de piață și liberul schimb. Practic, aceasta se referă la modul în care economiile de piață bazate pe diviziunea muncii,  proprietatea privată și liberul schimb, pe care operează zilnic miliarde de indivizi ajung la o stare de ordine catalaxică. Termenul provine din grecescul „katallaso” care înseamnă a schimba.

catalaxia
Social-media-marketing icons created by khulqi Rosyid – Flaticon

von Hayek a subliniat importanța proceselor decizionale descentralizate și al formării prețurilor pe piață. În acest mod se reușește alocarea eficientă a resurselor și coordonarea economică. Argumentul principal este că nicio autoritate centrală nu poate avea suficiente informații pentru a reuși o planificare centralizată optimă.

Conceptul de catalaxie și teoria din spatele său sunt utile pentru a înțelege importanța schimburilor voluntare. De asemenea, acesta ne ajută să înțelegem limitele economiei de comandă.