Distribuția macroeconomică a veniturilor

Distribuția macroeconomică a veniturilor (Macroeconomic distribution of income) analizează modul în care sunt alocate veniturile totale dintr-o țară în cadrul populației. Distribuția macroeconomică se studiază cu ajutorul unor indicatori precum indicatorul Gini, curba Lorenz etc. Spre deosebire de distribuția microeconomică a veniturilor, acesta studiază cum sunt alocate veniturile la nivel agregate. Se analizează factori precum: nivelul venitului național, modul de distribuire a averii, inegalitatea veniturilor și mobilitatea socială. Înțelegerea modului în care sunt distribuite veniturile în societate facilitează elaborarea unor politici publice pentru corecția eventualelor inechități.

distribuția macroeconomică a veniturilor
Diversification icons created by zero_wing – Flaticon

Dintre factorii care influențează distribuția veniturilor, putem menționa:

  • politicile economice ale Guvernului;
  • politicile fiscale ale Guvernului;
  • politicile monetare ale Băncii centrale;
  • condițiile de pe piața muncii;
  • normele sociale;
  • etc.