Indicatorul Gini

Indicatorul Gini (Gini Index) este o măsură a distribuției veniturilor între locuitorii dintr-o țară. Acesta este utilizat ca un indicator al inegalității economice pentru că măsoară distribuția veniturilor sau a bogăției, în cadrul populației dintr-o țară.  Coeficientul variază de la 0 (egalitate perfectă) la 1 (inegalitate perfectă). Egalitatea perfectă ar presupune ca toți locuitorii dintr-o țară să aibă venituri egale. Dacă o persoană ar câștiga toate veniturile și restul locuitorilor nu ar avea nimic, coeficientul Gini ar fi 1. Acest indicator a fost dezvoltat în 1912 de către statisticianul italian Corrado Gini.

Indicatorul Gini
Sursa: Inițiativa Privată

Indicatorul Gini se reprezintă grafic cu ajutorul curbei Lorenz. Această curbă prezintă grafic, pe o bază cumulativă, relația dintre venitul total și cei care îl realizează. Ea este utilizată pentru a demonstra inegalitatea dintre venituri și a realiza comparații între țări.

Coeficientul Gini este egal cu aria de sub linia (dreapta) egalității perfecte minus zona de sub curba Lorenz, totul împărțit la aria de sub dreapta egalității.

În principiu, coeficientul Gini ar putea fi utilizat și pentru a măsura modul în care este distribuită averea dintr-o țară. Problema este că averea are forme multiple care sunt greu de evaluat. Valoarea unei case care nu a mai fost scoasă pe piață de zeci de ani este greu de apreciat.