Curba Lorenz

Curba Lorenz (Lorenz curve) este un instrument grafic care este utilizat pentru a urmări distribuția venitului și a averii. Acest instrument a fost dezvoltat în 1905 de către statisticianul american Max O. Lorenz. Practic, o curbă de acest tip sintetizează relația dintre venitul total și cei care îl realizează, pe bază cumulativă.

Curba este utilizată pentru a măsura inegalitatea distribuirii venitului și pentru a realiza comparații între țări.

Curba Lorenz
Sursa: Inițiativa Privată

În graficul de mai sus, avem o reprezentare a unei curbe Lorenz. Pe axa verticală avem venitul cumulativ exprimat procentual. Pe axa orizontală avem ponderea persoanelor care realizează venituri. Linia  sau dreapta egalității perfecte este trasată la 45o. În fiecare punct de pe această linie procentul venitului este egal cu ponderea celor care îl realizează. De exemplu, dacă 25% din persoane ar realiza venituri, punctul de pe dreaptă ar corespunde unui venit cumulativ similar.  Cu cât o curbă este mai îndepărtată de dreapta egalității perfecte, cu atât este mai mare inegalitatea în distribuirea veniturilor. De exemplu, dacă trasăm o perpendiculară pe curba venitului cumulativ,  plecând de pe punctul care corespunde unei ponderi de 25% a celor care realizează venituri, observăm că aceștia realizează doar 5% din venitul total.

Plecând de la informațiile furnizate de aceste curbe, unele state pot utiliza impozitarea pentru a reduce inegalitatea.

Vezi și indicatorul Gini.