Distribuția microeconomică a veniturilor

Distribuția microeconomică a veniturilor (Microeconomic distribution of income) analizează modul în care se împart banii între indivizi și gospodării într-o economie. Aceasta studiază și modul în care factori precum educația, profesia, discriminarea angajaților pe diferite criterii și dotarea cu capital afectează distribuția veniturilor în societate. Prin înțelegerea modului de distribuire se încearcă înțelegerea inegalităților de venituri din societate.

distribuția microeconomică a veniturilor
Profit icons created by Paul J. – Flaticon

Analiza distribuției microeconomice a veniturilor oferă o perspectivă asupra bunăstării indivizilor și gospodăriilor. Ea este utilă pentru înțelegerea factorilor care contribuie la disparitățile de venituri. Pe baza acestor informații se pot elabora politici economice ajustate.

Vezi și distribuția macroeconomică a veniturilor.