Doctrină economică

O doctrină economică (Economic doctrine) constă într-un sistem de gândire sau un set de principii, teorii și credințe care ghidează politicile economice și procesele de luare a deciziilor. Fiecare doctrină este constituită dintr-un set de teorii și legi care explică cum funcționează economia. De asemenea, acestea ofertă și indicații privind politicile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor economice.

doctrină economică
Open book icons created by Freepik – Flaticon

La nivel general, se consideră că există două mari doctrine economice: capitalismul și socialismul. Prima dintre acestea militează pentru libertate economică, comerț liber și piață liberă. A doua pune accentul pe planificarea alocării resurselor și redistribuire socială.

Doctrinele pot fi împărțite și pe școlile de gândire economică. În această direcție, am putea discuta despre doctrine precum clasicismul, keynesismul, neoclasicicsmul, libertarianism, marxism, școala austriacă etc.