Cerere agregată (Aggregate Demand)

Cererea agregată (Aggregate Demand) constă în cererea totală de bunuri și servicii solicitată în economie într-o perioadă de timp. Prin cerere agregată înțelegem și cererea totală a firmelor și gospodăriilor interne și externe pentru resursele rare ale economiei minus cererea totală a firmelor și gospodăriilor interne pentru resurse externe. Practic, aceasta este cererea aferentă produsul intern brut al țării. O piață națională este în echilibru atunci când cererea agregată este egală cu oferta agregată.