Cerere agregată

Cererea agregată (Aggregate Demand – AD) constă în cererea totală de bunuri și servicii solicitată în economie într-o perioadă de timp. Prin cerere agregată înțelegem și cererea totală a firmelor și gospodăriilor interne și externe pentru resursele rare ale economiei minus cererea totală a firmelor și gospodăriilor interne pentru resurse externe. Practic, aceasta este cererea aferentă produsul intern brut al țării. O piață națională este în echilibru atunci când cererea agregată este egală cu oferta agregată.

Cererea globală, corespunzătoare produsului național, poate să fie scrisă drept suma cererilor individuale. Formula ar putea să aibă următoarea formă:

AD = C + I + G + X – M

unde,

  • AD – cerere agregată:
  • C – suma cererilor gospodăriilor pentru bunuri și servicii de consum;
  • I – suma cererilor firmelor pentru bunuri de investiții;
  • G – suma cererilor autorităților publice pentru bunuri și servicii;
  • X  – cererea totală externă pentru bunuri și servicii realizate în cadrul țării;
  • M – suma cererilor pentru produse de import.
Cerere agregată
Sursa: Inițiativa Privată

În graficul de mai sus, avem o reprezentare a curbei cererii agregate (AD). Aceasta este descrescătoare de la stânga la dreapta. Altfel o scădere a prețurilor va determina o creștere a cererii. Practic, o scădere a nivelului general al prețurilor coincide unei creșteri a puterii de cumpărare.