Oferta agregată

Oferta agregată (Aggregate supply – AS) reprezintă cantitatea de produse, servicii și factori de producție realizată într-o economie și disponibilă pentru vânzare, într-un interval de timp dat. De obicei, pentru analizarea acesteia se folosesc perioade standard de timp, luni, trimestre sau ani. Utilizarea acestor perioade facilitează realizarea de comparații cu perioade din trecut. Astfel, se poate analiza cum a evoluat oferta la nivelul economiei.

Oferta Agregată
Sursa: Inițiativa Privată

În graficul de mai sus avem o reprezentare a curbei ofertei agregate. În principiu, între nivelul prețurilor și cantitatea oferită există o relație pozitivă. Astfel, creșterea prețurilor va determina o majorare a ofertei și a PIB-ului real. Desigur, în perioadele inflaționiste această relație s-ar putea să nu fie adevărată. În acest caz, majorările de prețuri nu vor genera și o creștere a PIB-ului real.

De asemenea, când economia ajunge în stare de ocupare deplină, curba ofertei devine inelastică. Firmele nu mai pot angaja, deci nu pot să modifice nivelul producției pe termen scurt. Oferta ar putea fi modificată doar pe termen mediu și lung prin investiții în capital tehnic.

Oferta este disponibilă pe piață la nivelurile de echilibru ale prețurilor. La nivel macroeconomic, echilibrul se obține atunci când cererea agregată este egală cu oferta.