Cerere de timp liber (Free time demand)

Prin cerere de timp liber (Free time demand) înțelegem preferința angajaților pentru o reducere a programului de lucru și o creștere a timpului de odihnă și relaxare. Cererea de timp liber apare la angajații cu venituri crescute, care încep să aprecieze mai mult timpul liber. Ei își pot menține standardul de viață prin prestarea unui număr mai scăzut de ore de muncă. Aceștia își manifestă noul status prin preferința pentru timp liber.